طراحی و اجرای باغ ویلا شهریار

در این پروژه از فضای باغی به مساحت 300 متر مربع واقع در شهریار استفاده شد.

با حفظ درختان موجود در باغ طراحی انجام شد و فضاهایی مانند آبشار، آبروها، نفر روها ، آلاچیق، فضاهای سبز و یک واحد ویلا به باغ اضافه شد.

پروژه هاواتساپتماس